En god kultur sikrer klubbens og teamets succeser

Janne R. Mortensen er ekspert i sportspsykologi og talentudvikling samt grundlægger af konsulentvirksomheden Mental Motion. I dette indlæg kan du læse om at skabe “den gode kultur” og om at omsætte værdiord til konkrete handlinger – både på klub- og teamniveau. Det handler om fælles forståelser, medindflydelse og vi-handlinger.
Af: Janne R. Mortensen

Del artiklen:

Du kommer måske fra en forening, klub eller et team, hvor de gamle historier om fortidens rollemodeller og store flotte værdier hænger på væggene og i gangene. Flotte ord eller billeder, der er til for at inspirere. De store spørgsmål er bare:

 • Hvad er historierne bag værdierne?
 • Hvorfor er lige netop de værdier valgt?
 • Hvilken betydning har de for dig som atlet, træner, forælder, sportschef, pedel eller bestyrelsesmedlem?


Rigtig mange klubbers værdier er tydelige, når det kommer til at tale eller skrive om dem. Men knap så tydelige er værdierne, når det kommer til praksis. Altså handlinger. Det er et problem. Ønsker I den gode teamkultur, skal I gå fra tale til handling (ASAP). 

Definér den gode klub- og teamkultur

Det kan være svært at beskrive, hvad den gode kultur er, når vi ikke kan tage og føle på den. Vi kan ikke se den – og dog alligevel, hvis vi kigger godt efter. En teamkultur kan ses i måden, mennesker reagerer i forskellige situationer:

 • Hvilket sprog bruger vi?
 • Hvem fremhæver vi i klubben eller på teamet som rollemodeller?
 • Hvem bestemmer hvad?
 • Hvad tolererer vi, og hvad tolereres absolut ikke?
 • Hvilke mennesker ansættes?
 • Hvordan er tonen?
 • Hvordan og hvad prioriterer vi?
 • Hvilket fokus har træningen?
 • Hvordan er rammen socialt?

Dette er blot eksempler til refleksion, og der er mange måder at gennemskue og undersøge en kultur på.

Det vigtigste spørgsmål: Hvilken teamkultur vil I skabe?

Der vil være utallige meninger om, hvad en “god” teamkultur er, og hvilken kultur der skal være gældende i jeres klub. Oftest tror de fleste, at alle vil den samme vej, men overraskes alligevel over, at hver person har sin egen opfattelse af kulturen.

Start med at kigge på den kultur, I har i dag: Hvad synes I om? Og hvad synes I ikke om?

Disse spørgsmål giver et startskud til, i hvilken retning noget skal ændres. Herefter er det nødvendigt med en forventningsafstemning om, hvilken kultur der skal være gældende i jeres klub.

Forventningsafstemning tages ofte for givet, men den skal prioriteres og er central for en klub, der skal trives på sigt. I skal være sikre på, at alle er enige om retningen for kulturen, så I ikke går forskellige veje. Retningen er ikke en, I bliver enige om i løbet af et to timers bestyrelsesmøde eller en snak i omklædningsrummet.

Dialog om og udvikling af den gode kultur tager tid – ligesom med alt andet, der skal fungere optimalt for klubben og teamet. 

Næste skridt: Værdiafklaring

Måske har I allerede tydelige værdier i klubben, som I også handler på (stærkt!). Eller måske hænger de, som indledningsvist beskrevet, på væggen og går i ét med tapetet. Værdier, der ligesom bare altid har hængt dér.

Men sådan behøver det ikke at være. Værdierne skal bare bruges på den rigtige måde.

Værdierne er essentielle for at skabe en god kultur i klubben og i teamet, og værdierne sætter en ramme for kulturen. Værdierne guider trænere, spillere, bestyrelsesmedlemmer og forældre i, hvordan de forbilledligt agerer, når den enkelte er på banen, i omklædningsrummet, til stævner eller møder.

At bruge værdier på den rigtige måde henleder til at skabe en fælles forståelse for den enkelte værdi. Som individer tror vi ofte, at alle andre forstår et værdiord på samme måde som en selv. Men sådan er det ikke per automatik, og for at blive enige om en værdis betydning er det givtigt at stille spørgsmål til værdien og den kontekst.

Lad os bruge værdien ”seriøs” som et eksempel:

Hvordan handler atleten efter værdien om at være seriøs?

 • Betyder det, at atleten skal sætte sig selv foran andre i sin vej mod toppen?
 • Eller betyder det, at atleten skal selvtræne?
 • Eller at atleten skal komme til tiden?
 • Eller at atleten skal tage en uddannelse ved siden af sporten?


Hvordan handler den enkelte træner ud fra værdien?

 • Fremhæver træneren de bedste spillere?
 • Gør alt for at vinde alle kampe?
 • Har fokus på udviklingen på sigt ved at give spilletid til alle?
 • Fremhæver resultater?


For at sikre at alle forstår og agerer efter værdierne, skal de involverede have medindflydelse på, hvordan værdierne skal forstås. Og hvordan det forventes, at de involverede agerer ud fra værdierne. Igen er det ikke noget, der ordnes på et enkeltstående møde. Det kræver tid og fordybelse at nå til enighed og danne konsensus om, hvad værdien indebærer i klubben og for teamet.

Giv atleterne medindflydelse og formulér vi-handlinger

At skabe en sund teamkultur er et must og en rammesættende betingelse, hvis I vil se sportslige resultater og succes.

Som træner har du en afgørende rolle i at integrere værdierne i dagligdagen. Du er lederen af teamet og skal gå forrest, hvilket betyder, at du som minimum altid selv overholder at handle ud fra klubbens værdier.

Dernæst er det din opgave at sørge for, at værdierne bliver en naturlig del af jeres daglige træning og dermed i måden, hvorpå du opbygger træningen og rutiner samt taler til og med dine atleter. Dertil hvad du anerkender, og hvad du ikke tolererer.

For at sikre at klubkulturen bliver en fast del af teamet, anbefaler jeg, at du som træner inddrager atleterne i udviklingsprocessen. Det vil sige, at du skal stille spørgsmål til, hvordan de forstår værdierne, samt hvorfor og hvordan de passer på jeres team. Og ikke mindst: Hvordan skal I handle efter værdierne – både på og uden for banen.

Hvis eksempelvis “seriøs” er en af jeres værdier, kan I formulere vi-handlinger i fællesskab. En seriøs vi-handling kunne sagtens være:

»Vi kommer altid forberedt til træning«

Og yderligere: Hvad vil det sige at komme forberedt?

I kan skrive værdierne op i omklædningsrummet, hvor vi-handlingerne står under værdierne. På den måde mindes i dagligt om, hvordan I har aftalt, at I agerer overfor og med hinanden.

Det betyder også, at værdiafklaring og forventningsafstemning er en central del i at udvikle en stærk teamkultur. Det samme gælder løbende evalueringer med værdi- og kulturarbejdet, således teamet handler overensstemmende og opnår og udbygger den fælles forståelse.

Læs andre klummer

At bruge værdier på den rigtige måde henleder til at skabe en fælles forståelse for den enkelte værdi. Som individer tror vi ofte, at alle andre forstår et værdiord på samme måde som en selv.

Janne R. Mortensen

Modtag vores nyhedsbrev